Программа “Акценты” 26.01.18

0
https://www.youtube.com/watch?v=z7iQ9KEwmJo

Новоаннинские вести Визит Губернатора А.И. Бочарова

0
https://www.youtube.com/watch?v=LLhYNqUewrE

Обзор цен (январь)

0
https://www.youtube.com/watch?v=vrn4rd53ls0

Новоаннинские вести визит Носова 2017

0
https://www.youtube.com/watch?v=HgXUp-cxUJk

Новоаннинские вести Партконференция “ЕР”-2017

0
https://www.youtube.com/watch?v=ppoIdpaD5bo

Новоаннинские вести День полиции 2017 год

0
https://www.youtube.com/watch?v=9VkSF31ovvk

100 лет революции Новоаннинский 2017

0
https://www.youtube.com/watch?v=U7zfi13P8LQ