معامله در بازار فارکس


اندیکاتور پیوت پوینت pivot point

اندیکاتور پیوت پوینت pivot point

وﻗـﺪ ﺷـﻜـﺖ اﻣـﺮأة ﻟـﺮﺳـﻮل اﻟـﻠـﻪ ﻣـﺎ ﺻـﻨـﻊ زوﺟـﻬـﺎ ﻓـﻨـﺰﻟـﺖ اﻵﻳـﺔ اﻟـﻄـﻼق ﻣـﺮﺗـﺎن ﻓـﺈﻣـﺴــﺎك ـﻌــﺮوف أو ﺗ ـﺴــﺮﻳــﺢ ﺑﺈﺣﺴﺎن. بازار گردان به انگلیسی Market maker افراد یا شرکت هایی ...

حساب معاملاتی آزمایشی

حساب معاملاتی آزمایشی

بازار حتماً باید رونددار باشد می دانیم که اصلاح قیمت در یک روند رخ می دهد. با توجه به وسعت این پایگاه اطلاعاتی امکان جستجو در بیش از ۲۲۰۰۰ نشریه مختلف ۱۳۵۰۰ کنفرانس و بیش از ۵۰ ...

یک پیش بینی طلایی از بورس

یک پیش بینی طلایی از بورس

ﺳﻤﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در دا ﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ اﺳﺖ. من هنوز هم می توانم به یاد بیاورم که وقتی فهمیدم همه چیز واقعی است داشتم. درصد سود و زیان شما با توجه به ...

فروش سهام‌های بین المللی

فروش سهام‌های بین المللی

به این ترتیب سود حاصل از قرارداد مشتقه ممکن است ضررهای دارایی اساسی را جبران کند. پتروشیمی ها وزن بیشتری در راهکار خرده فروشی بازار سرمایه دارند و هرگونه تاثیر بر سودآوری این ...

میانگین بازه صحیح (ATR)

میانگین بازه صحیح (ATR)

۵ میلیون نفر جامانده سهام عدالت بدهد اما روند پرداخت سهام عدالت به این گروه هنوز طی نشده و این افراد همچنان مشمول سهام عدالت نشده اند و باید منتظر باشند. ودون تحقيق ربيع للكتاب ...

محاسبه نقاط پیوت Pivot

محاسبه نقاط پیوت Pivot

در همین مرحله جلسات مشترکی با بنیاد ایران شناسی به عنوان نهاد تخصصی مرتبط با این موضوع برگزار شد و مقرر شد محتوای اولیۀ مورد نیاز برای همۀ دروس توسط این بنیاد ارائه گردد. در حالی ...

معرفی کلاس امواج الیوت

معرفی کلاس امواج الیوت

اگر بازار در یک روند صعودی یا نزولی باشد و پس از تشکیل پین بار معامله گر اقدام به ورود کند احتمال کسب سود در این بازار برای او بسیار امواج الیوت چیست و چه کاربردهایی دارد زیاد ...

نظریه چارلز داو

نظریه چارلز داو

همچنیــن میتوانیــد از کنســرتهای زنــده لــذت ببریــد. استراتژی سطح عملکردی که توسط مدیران یا سرپرستان رده اول طراحی می شود شامل تصمیم گیری در سطح عملیاتی مربوط به مناطق عملیاتی ...